Zapisz się już teraz

Warunki udziału

KATEGORIA WŁASNY BIZNES: POWYŻEJ 5 LAT

Dla kategorii WŁASNY BIZNES: firma kandydatki została zarejestrowana w Polsce przed 1.04.2013 r.

KATEGORIA POLKA ZA GRANICĄ: POWYŻEJ 5 LAT

Dla kategorii POLKA ZA GRANICĄ: firma kandydatki została zarejestrowana w innym kraju niż Polska przed 1.04.2013 r.

NIEPRZERWANA DZIAŁALNOŚĆ

Firma od chwili powstania działa bez przerw, nie ma w swojej historii wniosków o upadłość czy likwidacje.

OSIĄGNIĘCIA

Kandydatka może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami na rynku lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym (np. wyniki sprzedażowe, certyfikaty, nagrody).

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma pielęgnuje wartości etyczne i moralne, a także prowadzi działalność społeczną, charytatywną lub prospołeczną.

REPUTACJA I OPINIA

Kandydatka i firma wyróżniają się nienaganną opinią na rynku, wśród klientów i kontrahentów. Cieszą się zaufaniem i uznaniem otoczenia.

Weź udział w plebiscycie.
Zainspiruj innych!

Zainteresowana? Aktualnie trwa nabór do III edycji Lady Business Awards 2019. Wypełnij poniższy formularz. Zachęcamy do wypełniania wszystkich pól.


    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie, rozpowszechnianie i wielokrotną publikację mojego wizerunku, przekazanych dla LBC zdjęć, do których mam prawo by były rozpowszechniane i publikowane, wyrażonych treści uwiecznionych w formie zdjęć, filmów, nagrań podczas przygotowań do Lady Business Awards w trakcie jego organizacji, przebiegu i po wydarzeniu, przez Lady Business Club Business Women Foundation, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, REGON 368754627, w celach promocyjno-marketingowych LBC na wszystkich dostępnych polach eksploatacji - w tym również w dostępnych kanałach social-media. 
    Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku." Polityka prywatności

    zapoznałam się z regulaminem Plebiscytu Lady Business Awards.