Regulamin Plebiscytu Lady Business Awards 2020 – 4 EDYCJA – z dnia 09.10.2020 r.

1. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem plebiscytu oraz Wieczoru jest fundacja Lady Business Club Business Women Foundation, Aleje Jerozolimskie 93 w Warszawie, powstała na bazie założonego w 2011 r. ogólnopolskiego klubu kobiet biznesu – Lady Business Club, którego misją jest promocja przedsiębiorczości wśród kobiet i wspieranie firm zarządzanych przez kobiety oraz motywowanie do budowania wizerunku ekspertek kobiet w internecie.
 2. Plebiscyt Lady Business Awards 2020 – 4 edycja – to konkurs skierowany wyłącznie do członkiń społeczności Lady Business Club.
 3. Misją Plebiscytu Lady Business Awards jest promocja i wsparcie kobiet zarządzających firmami, pokazanie ich działalności w przestrzeni ogólnopolskiej aby zainspirować inne kobiety do otwierania własnych biznesów lub dokonywania zmian w firmie. To promocja kobiet, które talentem, ciężką pracą i charyzmą osiągającą sukces finansowy i osobisty. Są wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń mądrych, odważnych i ambitnych kobiet. Tworzą innowacyjne produkty i usługi, efektywnie zarządzają przedsiębiorstwami, przełamują stereotypy, wprowadzając kobiecy akcent i nową jakość do świata biznesu. Mówią o sobie w sieci, budują markę ekspertek.
 4. Nagroda jest uhonorowaniem i podsumowaniem ich osiągnięć, a także motywacją i inspiracją do dalszego rozwoju. Promując wybitne przedsiębiorczynie Organizator pragnie zbudować atmosferę sprzyjającą zakładaniu firm przez kobiety i zachęcającą do podejmowania zawodowych wyzwań.
 5. Wyróżnienie Lady Business Awards 2020 4 EDYCJA  jest przyznawane wyłącznie  członkiniom Lady Business Club, zwane dalej LBC.
 6. Organami Plebiscytu jest Organizator i członkinie LBC.
 7. Kobiety, wyróżnione przez Organy Plebiscytu mają prawo do posługiwania się nazwą Lady Business Awards 2020 oraz wizerunkiem statuetki Plebiscytu w informacjach prasowych, marketingowych i innych służących promocji firmy/produktu, w nieokreślonym czasie i miejscu, pod warunkiem wskazania nazwy Plebiscytu i roku, w którym nagroda została im przyznana.
 8. Kobiety nagrodzone w Plebiscycie otrzymają elegancki dyplom i prestiżową statuetkę Lady Business Awards 2020, która od momentu wręczenia wyróżnionej osobie, przechodzi na jej własność a właścicielka jest odpowiedzialna za jej utrzymanie.
 9. Organizator, na okres trwania Plebiscytu, wypełnia zadania wynikające z przyjętych zasad zgłaszania kandydatek, planuje, informuje oraz odpowiada za organizację uroczystości wręczenia wyróżnień.

2.  Zasady wyboru kandydatek do Plebiscytu.

 1. Kandydatki w Plebiscycie LBA 2020 zostają wybrane wewnątrz organizacji LBC.
 2. Wyboru kandydatki w Plebiscycie LBA 2020 dokonują jedynie członkinie LBC w formie zgłoszenia w anonimowej Ankiecie zgodnie z ustalonym przez Organizatora wzorze, kategoriach wyboru i formule oraz z odpowiednim uzasadnieniem.
 3. Każda Członkini LBC ma prawo wyboru członkini Laureatki spośród listy wszystkich członkiń LBC.
 4. Ankieta jest tajna i dostępna wyłącznie dla członkiń LBC.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są od 29.09 2020 do 15.10.20120 do godziny 15:00.
 6. Wyróżnione zostaną dwie członkinie LBC w kategoriach: WSPARCIE (1 osoba) oraz INSPIRACJA (1 osoba)
 7. Organizator weryfikuje otrzymane Ankiety pod względem kompletności umożliwiającej dokonanie oceny.

3.  Zasady oceny i wyboru zgłoszonych kandydatek

 1. Kandydatki będą wybierane wg kategorii:
  1. KATEGORIA WSPARCIE 
  2. KATEGORIA INSPIRACJA
 2. Członkinie LBC wybierają członkinię, którą chcąc wyróżnić, przyznają Nagrodę Specjalną Członkiń LBC w kategorii WSPARCIE i/lub INSPIRACJA.
 3. Wybór Laureatki w danej kategorii członkini następuje poprzez oddanie większości głosów na daną członkinię.
 4. Jedna osoba może mieć przyznane jedno wyróżnienie.
 5. W przypadku, gdy większość głosów zostanie oddana w dwóch kategoriach na tę samą osobę, Organizator pozostawia sobie prawo do wskazania Laureatki z porównywalną ilością głosów wraz z uwzględnieniem i po analizie oddanych rekomendacji.
 6. Ogłoszenie wyników Plebiscytu, wręczenie statuetek odbywa się w trakcie uroczystego Wieczoru Plebiscytu Lady Business Awards 2020. Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 października 2020 w Warszawie. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji Wieczoru w formie online, z uwagi na aktualną sytuację związaną z covid.
 7. Udział w Wieczorze (w wersji offline czy online), który odbędzie się 23 października 2020 w Warszawie wiąże się z opłatą, którą należy uiścić maksymalnie do 15 października 2020 roku na podstawie faktury vat wystawionej przez Organizatora na konto: Numer konta: 50 1050 1025 1000 0090 8028 0739
 8. Udział w wieczorze jest płatny. 
  1. Członkinie Lady Business Club: 179 złotych brutto (do dnia 4.10.2020 r.) oraz 199 zł (po 4.10.2020 r.)
  2. Goście zaproszeni przez członkinie Lady Business Club i Organizatora: 229 złotych brutto  (do dnia 4.10.2020 r.) lub 279 złotych brutto (po 4.10.2020 r.)
 9. Całkowity dochód z opłat przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji Lady Business Club Business Women Foundation oraz organizację wydarzenia w dniu 23.10.2020 r.
 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Plebiscytu jest dostępny na stronie Plebiscytu www.ladybusinessawards.pl
 2. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą wykorzystywane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie ze zgodami udzielonymi już przez członknie LBC.  
 3. Udział w Plebiscycie i udział w Wieczorze Lady Business Awards 2020 w dniu 23.10.2020 oznacza zgodę na publikowanie wizerunku i korzystanie z danych osobowych przez Fundację Lady Business Club Business Women Foundation na wszystkich polach eksploatacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte ich uczestników. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej www.ladybusinessawards.pl Zmieniony Regulamin staje się obowiązujący w dniu jego publikacji na stronie Plebiscytu.
 5. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Plebiscytu.