Zapisz się już teraz

Warunki udziału

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY

Dla kategorii PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY firma kandydatki została zarejestrowana w Polsce przed 1.04.2019 r.

OSIĄGNIĘCIA

Kandydatka może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami na rynku lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym (np. wyniki sprzedażowe, certyfikaty, nagrody).

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma pielęgnuje wartości etyczne i moralne, a także prowadzi działalność społeczną, charytatywną lub prospołeczną.

REPUTACJA I OPINIA

Kandydatka i firma wyróżniają się nienaganną opinią na rynku, wśród klientów i kontrahentów. Cieszą się zaufaniem i uznaniem otoczenia.

WSPIERANIE INNYCH KOBIET

Kandydatka angażuje się w różne projekty społeczne, charytatywne, lokalne, itp wspierające inne kobiety

Weź Udział W Plebiscycie.
Podziel Się Swoją Mocą Z Innymi Kobietami Zainspiruj Je Do Działania!

Na zgłoszenia do V edycji Lady Business Awards czekamy do 13 września 2021 roku. Wypełnij poniższy formularz. Zachęcamy do wypełniania wszystkich pól.


    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie, rozpowszechnianie i wielokrotną publikację mojego wizerunku, przekazanych dla LBC zdjęć, do których mam prawo by były rozpowszechniane i publikowane, wyrażonych treści uwiecznionych w formie zdjęć, filmów, nagrań podczas przygotowań do Lady Business Awards w trakcie jego organizacji, przebiegu i po wydarzeniu, przez Lady Business Club Business Women Foundation, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, REGON 368754627, w celach promocyjno-marketingowych LBC na wszystkich dostępnych polach eksploatacji - w tym również w dostępnych kanałach social-media. 
    Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku." Polityka prywatności

    zapoznałam się z regulaminem Plebiscytu Lady Business Awards.