WARUNKI UDZIAŁU

DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE POWYŻEJ 5 lat

Firma kandydatki została zarejestrowana w Polsce przed 1.04.2013 r.

``POLKA ZA GRANICĄ``: DZIAŁALNOŚĆ ZA GRANICĄ POWYŻEJ 5 LAT

Po raz pierwszy zapraszamy do udziału Polki, które prowadzą działalność biznesową za granicą, jeśli firma została zarejestrowana przed 1.04.2013 r.

NIEPRZERWANA DZIAŁALNOŚĆ

Firma od chwili powstania działa bez przerw, nie ma w swojej historii wniosków o upadłość czy likwidacje.

OSIĄGNIĘCIA

Kandydatka może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami na rynku lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym (np. wyniki sprzedażowe, certyfikaty, nagrody).

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma pielęgnuje wartości etyczne i moralne, a także prowadzi działalność społeczną, charytatywną lub prospołeczną.

REPUTACJA I OPINIA

Kandydatka i firma wyróżniają się nienaganną opinią na rynku, wśród klientów i kontrahentów. Cieszą się zaufaniem i uznaniem otoczenia.