Warunki udziału

KATEGORIA WŁASNY BIZNES: POWYŻEJ 5 LAT

Dla kategorii WŁASNY BIZNES: firma kandydatki została zarejestrowana w Polsce przed 1.04.2013 r.

KATEGORIA POLKA ZA GRANICĄ: POWYŻEJ 5 LAT

Dla kategorii POLKA ZA GRANICĄ: firma kandydatki została zarejestrowana w innym kraju niż Polska przed 1.04.2013 r.

NIEPRZERWANA DZIAŁALNOŚĆ

Firma od chwili powstania działa bez przerw, nie ma w swojej historii wniosków o upadłość czy likwidacje.

OSIĄGNIĘCIA

Kandydatka może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami na rynku lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym (np. wyniki sprzedażowe, certyfikaty, nagrody).

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma pielęgnuje wartości etyczne i moralne, a także prowadzi działalność społeczną, charytatywną lub prospołeczną.

REPUTACJA I OPINIA

Kandydatka i firma wyróżniają się nienaganną opinią na rynku, wśród klientów i kontrahentów. Cieszą się zaufaniem i uznaniem otoczenia.

Nominuj inną kobietę biznesu. Niech będzie inspiracją dla innych!

Chcesz kogoś nominować? Aktualnie trwa nabór do II edycji Lady Business Awards 2018. Wypełnij poniższy formularz. Zachęcamy do wypełniania wszystkich pól.

    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie, rozpowszechnianie i wielokrotną publikację mojego wizerunku, przekazanych dla LBC zdjęć, do których mam prawo by były rozpowszechniane i publikowane, wyrażonych treści uwiecznionych w formie zdjęć, filmów, nagrań podczas przygotowań do Lady Business Awards w trakcie jego organizacji, przebiegu i po wydarzeniu, przez Fundację LBC Business Women Foundation, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, REGON 368754627 oraz LBC Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, Warszawa w celach promocyjno-marketingowych LBC na wszystkich dostępnych polach eksploatacji - w tym również w dostępnych kanałach social-media.
    Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku."Polityka prywatności

    Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku."

    zapoznałam się z regulaminem Plebiscytu Lady Business Awards.