WARUNKI UDZIAŁU

DZIAŁALNOŚĆ POWYŻEJ 15 lat

Firma kandydatki jest zarejestrowana w Polsce i istnieje nieprzerwanie od minimum 15 lat na rynku.

NIEPRZERWANA DZIAŁALNOŚĆ

Firma od chwili powstania działa bez przerw, nie ma w swojej historii wniosków o upadłość czy likwidacje.

OSIĄGNIĘCIA

Kandydatka może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami na rynku lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym (np. wyniki sprzedażowe, certyfikaty, nagrody).

ZATRUDNIENIE

Firma zatrudnia na umowę o pracę/dzieło/zlecenie lub inną co najmniej 2 pracowników, zapewnia należyte warunki pracy oraz dba o zawodowy rozwój zatrudnionych osób.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma pielęgnuje wartości etyczne i moralne, a także prowadzi działalność społeczną, charytatywną lub prospołeczną.

REPUTACJA I OPINIA

Kandydatka i firma wyróżniają się nienaganną opinią na rynku, wśród klientów i kontrahentów. Cieszą się zaufaniem i uznaniem otoczenia.