Skład kapituły

W skład kapituły wchodzą wybitne i wyjątkowe kobiety biznesu, które z sukcesem zarządzają swoimi firmami

Więcej informacji wkrótce